ÉÉNJARIGE BASISOPLEIDING PSYCHODRAMA

PSYCHODRAMA VOOR PROFESSIONALS

Psychodrama is een agogische/ therapeutische werkvorm die haar bruikbaarheid op tal van gebieden bewezen heeft. Professionals uit een breed scala van werkvelden zoals de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en het maatschappelijk werk geven aan, dat psychodrama hun dagelijks werk vergemakkelijkt en verrijkt. Psychodrama  betekent ‘bezield handelen’. Professionals vragen zich vaak af wat anderen bezielt bij hun gedrag. Vaak zijn dat meerdere impulsen. Via het psychodramaproces kunnen verwarrende en soms  tegenstrijdige impulsen tot integratie gebracht worden. In het psychodramaproces zijn een aantal fasen te onderscheiden:

1)      Leren openstaan, ontvangen van datgene wat aan verschillende impulsen bij je opkomt.

‘In contact komen’ staat centraal.

2)      Daarbij stromen en tegenstromen in een heldere, krachtdadige onderlinge wisselwerking brengen.

‘Doorstromen’ staat centraal.

3)      Jezelf zien als lid van een groter geheel en co-creatief meewerken aan gezamenlijke doelen.

‘Integreren’ staat centraal.

 

VOOR WIE?

 

De éénjarige basisopleiding is bestemd voor professionals op academisch- of hbo-niveau.

 

Psychodrama als werkvorm is goed gestructureerd. In elke zitting wordt een vast stramien gevolgd. De psychodrama rollen en technieken zijn duidelijk en welomschreven. Op de volgende pagina’s wordt één en ander nader toegelicht.

 

handen-en-touw-verbinden

 

METHODIEK:

PSYCHODRAMA/ SOCIODRAMA/ INTERACTIEDRAMA

DOEL:

  • Inzicht vergroten in wat mensen motiveert tot hun gedrag.
  • Sociale- en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
  • Bewust zijn - worden van de factor ‘rendement’ bij eigen en andermans ‘human capital’.
  • Eigen sterke en zwakke punten kunnen inventariseren als basis voor meer permanent vermogen tot self assesment.

 

DEELTHEMA’S:

In zes blokken van 6 bijeenkomsten worden de volgende thema’s aangeboden:

1)      Motivatie, gedrag en veiligheid

2)      De wortels van sociaal gedrag

3)      Gezonde en ongezonde ego-ontwikkeling

4)      Prestatielust en faalangst

5)      Creativiteit in verbondenheid en isolement

6)      Visie: over orde en chaos

 

community2

 

WERKWIJZE:

  • Het uitwisselen van ervaringen met collega’s helpt cursisten een ruimer referentiekader te ontwikkelen van waaruit eigen moeilijkheden en mogelijkheden tegen elkaar kunnen worden afgezet.
  • Het aanbod van nieuwe denkkaders verruimd de blik op de werkelijkheid. Hierdoor wint hun functioneren binnen het werkveld aan flexibiliteit.
  • Met behulp van verschillende psycho- en sociodramatische speltechnieken worden zowel persoonlijke als eigen en nieuwe gedragsvormen verkend, waarbij bestaande en nieuwe inzichten en scenario’s worden uitgetest. Gedragsrepertoire dat wenselijk is, maar in beperkte mate aanwezig, kan systematisch ingeoefend worden.

 

 

WANNEER:

De opleiding wordt gegeven gedurende 36 dinsdagnamiddagen van 16.00-21.00 uur. De opleiding start in week 44 in 2019 met de frequentie van drie opeenvolgende weken en één week rust. 

 

 

 

 

 

PRIJS:

 

voor één-jarige basisopleiding psychodrama:

€ 2.457,-

Vooraf over te maken (of in overleg in termijnen)

IBAN  NL33 INGB 0002 3742 77 

t.a.v. School voor Psychodrama Sittard

 

 

WAAR:

 

Poststraat 8,  Unit 1.12

6135 KR Sittard (achterzijde van het station)

Telefoon (+31)46 45 19 141

e-mail psychodrama@hetnet.nl

www.psychodrama.nl

 

48e07643199f720cf62858402d3d8211_cats-cradle-string-figures_featuredimage

 

 

LESMATERIAAL:

  • Van Veiligheid tot Visie, werk en documentatiemap in twee delen (inbegrepen in het cursusgeld).

 

Verplicht aan te schaffen: 

9789043015646    

 

Ontwikkelingspsychologie + CD-ROM / druk 4 | Robert Feldman

Nederlands | Paperback | 2009 

Kan aangeschaft worden (tweedehands) via  Bol.com, vanaf 10 Euro

 

speels-coachen-200px

 

Speels Coachen | Lex Mulder Actief Coachen met Voice Dialogue en Psychodrama

 

Nederlands | Paperback | 2011 

 

Kan aangeschaft worden via Bol.com 24,95 of als E-Book voor 15,95

 

Aanbevolen:

 

1001004002526635

 

Handboek Psychopathologie / Deel 1 Basisbegrippen EBOOK |

Students Only  

Nederlands | E-book | 2013 Als E-Book 

te bestellen via Bol.com voor 5,99

 

51tcajueq6l._sy344_bo1,204,203,200_

The Drama Within | Tian Dayton

Psychodrama And Experiential Therapy

Engels | Paperback | 1994

17,99

 

1001004010968437

Emotionele veerkracht EBOOK | Tian Dayton & Dayton, Tian

je relaties in balans | 2010

Tweedehands vanaf 11,-euro of als E-Book 22,99

 

 

OPLEIDER

Renée Oudijk: geboren 6 januari 1938 in Den Haag. Beroep: Psychotherapeut en Opleider Psychodrama.  Renée studeerde schilderkunst aan de ‘Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst’ in Den Haag, dramatische expressie aan de ‘Toneelschool’ in Maastricht; pedagogie en andragologie (MOB) aan de ‘Leergangen’ in Sittard; MA Social and Community Studies aan de ‘De Montfoort University’ Leicester (UK). Ze is geregistreerd als Psychotherapeut, hoofdopleiding groepspsychotherapie en psychodrama, die ze volgde aan de ‘Relatiestudio van Ferdinand Cuvelier’ in Gent (B.). Als bijvakken studeerde zij gedragstherapie, gezinstherapie, hypnotherapie en hermeneutische psychotherapie aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Ze is gecertificeerd als TEP door de ‘Nordic Board’ (Zwe­den, Noorwegen, Finland) en door de NBES (Nederland en België). Ook is ze als ‘International Expert for Psycho­drama’ verbonden aan de EAP. Ze doet onderzoek naar lerende teams in ‘het ziekenhuis van de 21ste Eeuw’ te Sittard en is verbonden aan de ‘Kenniskring Innovatie van Hogeschool Zuyd’. Ze is psychotherapeut met langjarige ervaring in de psychiatrie alsmede in haar eigen praktijk. Bovenal is ze vanaf 1986 directie en gedreven opleider van de School voor Psychodrama.

 

ren--e

 

 

 

 

DE SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA 

Op 1 juli 2014 bestaat de School voor Psychodrama 28 jaar. In 1986 startte een eerste oriëntatie cursus. Binnen enkele maanden volgde de eerste 2 jarige post academische/post HBO basisopleiding. Vervolgens bleek er, in de lijn van waar in het buitenland consensus over was,  behoefte aan een 2 jarige vervolgopleiding. Nu, na ruim 100 oriëntatieweekenden, 50 basisopleidingsgroepen en 25 vervolgopleidingsgroepen, ontstaat behoefte om de verworven kennis op te schudden en opnieuw te ordenen.

Gevoegd bij het feit dat we door omstandigheden ons vertrouwde adres moesten verlaten, lijkt het nu tijd om een nieuwe start te maken en wat eerder in twee basisjaren werd gegeven, samen te vatten in een éénjarige opleiding psychodrama. Hierin worden de 6 thema´s van de eerdere basisopleiding krachtig en doeltreffend samengevat in een aanbod van 5 x 30 klokuren. Onze mooie nieuwe locatie biedt ons daarbij ruimte en inspiratie.