intracomlogo_groot-(6)-2

watbiedenwij-2

INTRACOM Praktijk voor Psychotherapie werkt samen met cliënten die meer greep op hun leven willen krijgen en het zat zijn door hun problemen (situaties, gedachten, gevoelens en gedrag) geleefd te worden. Tijdens de therapie wordt gewerkt aan het bevorderen en/ of herstellen van communicatie en zelfmanagement.  

INTRACOM biedt Specialistische en Generalistische (basis) Psychotherapie en E-Health. Wij zijn zowel gespecialiseerd in probleem analyse, als in oplossingsgerichte psychotherapie. Bij training en begeleiding ligt het accent op de intra-persoonlijke communicatie. Dat is de communicatie met jezelf. Met behulp van agogische en therapeutische methodieken en technieken worden cliënten professioneel ondersteund bij het ontwikkelen van een optimaal persoonlijk functioneren.Op wens en naar behoefte van de cliënt wordt de focus daarbij gericht op zowel het psychisch lichamelijke als het emotioneel sociale en het cognitieve functioneren. Extra aandacht wordt gegeven aan het bevredigend kunnen functioneren in voor de cliënt essentieel rolgedrag, zowel thuis als op het werk.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract voor 2022, in de meeste gevallen dient u alleen uw wettelijke eigen bijdrage te betalen. Vraag bij uw aanmelding altijd even na of dit ook voor uw verzekering geldt.

Tevens is het mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen, de behandelsessies zijn conform het NZA tarief. Vraag bij aanmelding altijd naar de actuele tarieven.