waarmoetuaandenken-2

INTRACOM werkt samen met uw huisarts. In overleg zal uw huisarts u doorverwijzen. Zodra uw huisarts u doorverwijst, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een eerste gesprek. Wij zullen u dan informeren over een eventuele wachttijd. Bij het eerste gesprek moet u uw verwijskaart bij u hebben en uw zorgverzekeringspas alsmede uw ID kaart of paspoort.*

INTRACOM is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten LVVP. Wij zijn gehouden uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en zijn gebonden aan het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Overheid.

http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/faq/vragenblokklacht/

Https://Lvvp.info     (klachten m.b.t. therapeut)

 

* Intracom adviseert de verzekerde om voorafgaand aan de zorgverlening bij zijn/haar zorgverzekeraar te informeren naar het recht op zorg dan wel op de vergoeding van de kosten van de zorg.