logo-profs

watbiedenwij-(2)

CURSUS MANAGEMENT, MOTIVATION & BEHAVIOUR

De cursus Management, Motivation, & Behaviour omvat een sterk gestructureerd aanbod van interessante items op het gebied van de human resources en coaching. De cursus is speciaal ontwikkeld voor hen die graag kennis willen nemen van wat op dit terrein leeft, maar geen tijd kunnen vrijmaken voor een langdurige opleiding. De cursisten komen als regel uit het hoger kader van het bedrijfsleven, overheid en non- profit instelling en zijn beroepshalve gewend aan een snel werk- en denktempo. De cursus biedt hen een intensieve kennismaking met belangrijke thema’s op het terrein van coaching en begeleiding. Theorie en praktisch oefenen zullen tailormade afgestemd worden op het niveau van de cursist. Profs tekent hiermee voor een optimaal resultaat.

De cursus wordt gegeven in zes blokken van 25 uur. Per blok worden de volgende thema’s samen met de cursisten nader  uitgewerkt.

Blok 1   Motivatie , gedrag en veiligheid

Mensen kunnen niet functioneren als een zekere basisveiligheid ontbreekt. In het kader daarvan wordt gekeken naar (in-) adequaat hanteren van basisvertrouwen en basiswantrouwen. Het effect van het hebben van eigen territorium en het overschrijden van grenzen wordt verkend. Actief luisteren wordt beoefend, als basisvaardigheid voor coaching en begeleiding.

Blok 2   Sociaal gedrag

Gezonde ( en ongezonde) beweegredenen voor zelfvertrouwen en twijfel worden verkend.

Schaamtegevoel en ander vroeg aangeleerd gedrag wordt bekeken. De basistheorie omvat ook items uit het NLP. Het onderscheiden van ik – en jij – boodschappen wordt geoefend.

Blok 3   Het “ik tijdperk”

Voedende en giftige gronden voor initiatief en schuldgevoel worden bekeken. De mens als ‘speler van rollen’ wordt in een ontwikkelingskader geplaatst. Het basismodel van acht stappen voor conflict hanteren wordt geoefend.

Blok 4   De Prestatiemaatschappij

Gevoelens van presteren en falen worden bezien in de context van eigen mogelijkheden en idealen naast verwachtingen en eisen vanuit de omgeving. Deelnemers leren hun voorkeursstijlen van conflicthantering analyseren op hun praktische consequenties. Omgaan met evaluatie en kritiek wordt geoefend.

 Blok 5   Creativiteit

Verbondenheid en/of  isolement met anderen prikkelt de aangeboren scheppingsdrang van mensen. Veel voor werkgevers storend en/of grensoverschrijdend werknemersgedrag kan als zodanig gezien worden. Geoefend wordt met het (non)- verbaal herkennen van de vier dimensies van sociale ruimte: macht, intimiteit, samenwerken en initiatief, en anderen daarin leren coachen.

Blok 6   Gedrag en visie

Al denkend plaatsen mensen hun handelen binnen een oorzaak- gevolg- perspectief. Met behulp van metaforen uit de heersende cultuur worden denkpatronen verankerd tot visies. Een metafoor zorgt echter deels voor helderheid, deels voor verwarring. De sociale perceptiefout speelt hierbij ook een rol. Het is belangrijk voor het managen en/of coachen van  mensen om visies met hun typische verankering waar te leren nemen. In dit laatste blok wordt geoefend met de zogenaamde ” helicopterview”. Tevens wordt geoefend in het gebruiken van metafore meertaligheid en positief labelen.

 

Aan het eind van de cursus wordt aan de deelnemer die de thema’s in voldoende mate heeft verwerkt, een certificaat uitgereikt.