logo-oudijk-(1)

watdoenwij

Wij hebben ons verbonden met psychodrama omdat de mensen gelukkig worden als ze kunnen handelen vanuit bezieling 

INTRACOM biedt analyse, training en begeleiding op het terrein van de intrapersoonlijke communicatie. Met behulp van agogische en therapeutische methoden en technieken worden individuele deelnemers professioneel ondersteund bij het ontwikkelen van het optimaal persoonlijk functioneren.

PROFS is deskundig op het terrein van mens en organisatie. Biedt voorlichting en analyse, advies en training. Vergroot het rendement van human capital in uw bedrijf of instelling.

SCHOOL VOOR PSYCHODRAMA vergroot inzicht in wat mensen motiveert tot hun gedrag. Sociale- en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Bewust zijn - worden van de factor 'rendement' bij eigen en andermans 'human capital'