logo-school

watbiedenwij-(1)

Psychodrama als werkvorm is goed gestructureerd. In elke zitting wordt een vast stramien gevolgd. De psychodrama rollen en technieken zijn duidelijk en welomschreven. Op de volgende pagina’s wordt één en ander nader toegelicht.

In het psychodramaproces zijn een aantal fasen te onderscheiden:

1) Leren openstaan, ontvangen van datgene wat aan verschillende impulsen bij je opkomt. ‘In contact komen’ staat centraal.

2) Daarbij stromen en tegenstromen in een heldere, krachtdadige onderlinge wisselwerking brengen. ‘Doorstromen’ staat centraal.

3) Jezelf zien als lid van een groter geheel en co-creatief meewerken aan gezamenlijke doelen. ‘Integreren’ staat centraal.